In 2018 stond alles bij De Rest van Nederland in het teken van onderzoek en experiment.
We spraken met redacties zowel binnen als buiten de Randstad, probeerden uit hoe het
zou zijn om te werken met vier deelredacties verspreid door Nederland en bedachten
hoe we een duurzaam verdienmodel konden ontwikkelen voor onze start-up.

 

Dat jaar leverde voor ons drie conclusies op:

 

 

Met de lessen van vorig jaar in onze rugzak bouwen we in 2019 door aan wat
Derestvan.NL wél kan zijn. Dat doen we op drie fronten:

(1) We werken aan
een podcast

Daarmee willen we scherper in beeld krijgen hoe wij kunnen bijdragen aan het verhelpen van het probleem dat wij hierboven aanstippen om zo samen het medialandschap te verrijken.

(2) We werken aan
een netwerk

We willen na de zomer een website lanceren waarop we matches tot stand brengen tussen
redacties in de Randstad en journalistiek talent daarbuiten. Daarbij hoort ook een netwerk
van freelancers
die elkaar helpen bij het vinden van mooie verhalen en nieuwe
opdrachtgevers.

(3) We werken aan
een pilot

Samen met een gerenommeerde televisiemaker werken we aan een pilot voor een tv-programma, waarmee we later dit jaar de netmanager van de NPO zullen benaderen.

Voor alle drie geldt dat we graag van jullie horen waar jullie behoeftes en interesses liggen.
Schroom dus niet om met ons in contact te treden als je denkt dat jij ons met jouw talent
en ideeën verder kunt brengen. Want alleen samen brengen we ons doel – méér aandacht
voor de 10 miljoen Nederlanders buiten de Randstad – dichterbij.

 

We horen graag van je!

 

Grote groet,

 

Marenthe, Dominique, Nikkie Ron en Karel